Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W Niedzielę Palmową blisko 15 tysięcy osób odwiedziło Muzeum Wsi Opolskiej w podczas 42 Jarmarku Wielkanocnego.  Program imprezy przewidywał liczne występy artystyczne, pokazy obrzędów oraz rękodzieła  ludowego a także warsztaty z których korzystali najchętniej najmłodsi. W kamiennym piecu wypiekano tradycyjne babki, w starej chacie wyklejano złote jajka a także dekorowano palmy wielkanocne, które następnie uroczyście święcono w zabytkowym drewnianym kościele.

W tym roku ważnym punktem programu był konkurs pn „Opolskie tradycyjne śniadanie wielkanocne - kosz wielkanocny” zorganizowany przez OT Agencji Rynku Rolnego w Opolu oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, przy partnerstwie Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych oraz Muzeum Wsi Opolskiej. Do konkursu zakwalifikowało się 10 uczestników, głównie przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały pięknie udekorowane stoły, bogate w kosze i baby wielkanocne. Walory smakowe, tradycyjny wygląd oraz całość prezentacji sprawiła, że przed komisją stanęło trudne zadanie wyboru laureatów, którym uroczyście wręczyli nagrody Radosław Jarosz- Dyrektor OT ARR w Opolu, Danuta Bajak - Prezez OZRiOS oraz Renata Wojas - OODR . 

I miejsce:  Gospodarstwo rolne Maria Nowak

II miejsce:  Gospodarstwo Agroturystyczne „Zacisze Antoszka” Teresa Kern

III miejsce: SKGW Chrzelice

Udział:

Związek Śląskich Kobiet Spórok

Koło Gospodyń Domowych Żytniów

Gospodarstwo rolne Ewa Mleczko

KGW Radoszowy

SKGW Miechowa

Stowarzyszenie KGW Włodzienin

KGW Łosiów

Nagrody rzeczowe oraz upominki dla wszystkich uczestników zostały ufundowane przez ARR, OZRiOS oraz OODR w Łosiowie.

Folkowy charakter wydarzenia, olbrzymia frekwencja zwiedzających a także wspaniała pogoda dowiodły, że Polska Smakuje!

 

Informacje z Oddziałów Terenowych