Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W  roku  jubileuszu 800 - lecia  Leśnicy zorganizowany został XI Regionalny Sejmik Ekologiczny pod hasłem „800 lat dla Ziemi i Leśniczan”.

Celem sejmiku było krzewienie wiedzy na temat ochrony przyrody, ekologii oraz wykształcenie  młodego człowieka na miarę XXI wieku, znającego swoje korzenie, szanującego przyrodę, prowadzącego aktywny i zdrowy tryb życia.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele wielu instytucji: Agencji Rynku Rolnego,  Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Nadleśnictwa w Strzelcach Opolskich,  Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny, Policji oraz Straży Pożarnej.

W pierwszej części programu odbyły się wystąpienia zaproszonych gości, a następnie prezentacje uczniów – laureatów konkursów recytatorskich i muzycznych.

W drugiej części Sejmiku pracownicy Agencji Rynku Rolnego przeprowadzili „Lekcję zdrowia” podczas której najmłodsi poprzez zabawę poznawali korzyści płynące ze zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia. Szkoła, w której gościliśmy jest aktywnym uczestnikiem programu „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”, czym pochwaliła się Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej – Barbara Górna podczas wystąpienia. 

Informacje z Oddziałów Terenowych