Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi na koniec minionego roku zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci w woj. łódzkim ze szkół podstawowych w klasach I-III pod hasłem „Jem zdrowo i…”. Celem konkursu było propagowanie zasad zdrowego żywienia oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Zgłoszono 618 prac. Wszystkie nadesłane prace odznaczały się dużą pomysłowością i wysokim poziomem artystycznym. Wręczenie nagród dla uczniów, którzy zdobyli trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach odbyło się w siedzibach szkół, do których uczęszczają uczniowie. Nagrody laureatom osobiście przekazywała Z-ca Dyrektora OT ARR Łódź  pani Grażyna Czyżak. Dla młodego „artysty” uhonorowanie dyplomem i nagrodą przez Agencję Rynku Rolnego było  niezwykle podniosłe i nobilitujące  tym bardziej, że odbywało się we własnym środowisku szkolnym. Laureaci byli nagradzani gromkimi brawami przez swoich kolegów i grono pedagogiczne. Wszystkie dzieci były żywo zainteresowane kolejnymi edycjami tego typu konkursów,  wyrażając przy tym chęć wzięcia w nich udziału w przyszłości. Przepiękne i przemyślane prace plastyczne świadczą o wielkim zaangażowaniu się najmłodszego pokolenia w tematykę zasad zdrowego żywienia. Składamy podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu za piękne prace oraz Dyrektorom  szkół i pedagogom za  ich trud, zaangażowanie w realizacji  konkursu plastycznego „ Jem zdrowo i…” zaś Laureatom gratulujemy!

 

 

Informacje z Oddziałów Terenowych