Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi 18.02.2017 odbyła się konferencja z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem, Podsekretarz Stanu Ewą Lach, Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktorem Szmulewiczem i posłem na sejm RP Robertem Telusem. Na zaproszenie Ministra i wojewody Zbigniewa Rau przybyli zaproszeni goście i dziennikarze. W spotkaniu uczestniczyli też Parlamentarzyści zasiadający w komisji rolnictwa: senator Przemysław Błaszczyk , Maciej Łuczak oraz Posłowie na sejm RP Piotr Polak, Tadeusz Woźniak, Joanna Kopcińska, Beata Mateusiak-Pielucha i Alicja Kaczorowska. ARR OT Łódź reprezentowali Dariusz Adamczyk Dyrektor ARR OT Łódź oraz Grażyna Czyżak Z-ca Dyrektora. Celem spotkania było przedstawienie dotychczasowych efektów polityki rządu związanych z rolnictwem, a także przedstawienie Programu Działań MRiRW na lata 2015- 2019, priorytetów Ministerstwa na rok 2017 oraz prezentacja aktualnych zagadnień związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

Informacje z Oddziałów Terenowych