Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Na zaproszenie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oddział w Kościerzynie pracownicy Oddziału Terenowego ARR w Łodzi  w dniu 29 marca br. zorganizowali szkolenie dla rolników w sali GOK w Goszczanowie, którego tematem  była „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i świń” z zakresu:

  1. refundacji kosztów zakupu trzody hodowlanej – loszek i knurów hodowlanych;
  2. refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego.

Przedstawiciele ARR szczegółowo omówili zasady uczestnictwa w nowych mechanizmach oraz odpowiedzieli na liczne pytania. Zainteresowanym przekazali informacje dotyczące sposobu wypełnienia wniosków i warunków jakie muszą  spełniać.

Przekazano też informacje dotyczące  uzyskania dopłaty do materiału siewnego oraz kwestie związane z obowiązkiem zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych. ARR OT Łódź  reprezentowali: Zastępca Dyrektora Grażyna Czyżak, Kierownik SO Krzysztof Multan i starszy specjalista Małgorzata Małecka. Poruszone przez pracowników tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony rolników, którzy na bieżąco analizowali możliwości skorzystania z uruchomionych mechanizmów.

Informacje z Oddziałów Terenowych