Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Fundacja „Jagiełło” wraz z Jagiellońskim Ośrodkiem Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Jagiełły zorganizowała pierwszy raz w Polsce „Dzień Wnuczka”. Spotkanie odbyło się w miłej, rodzinnej atmosferze. Zaproszono babcie, dziadków i ich wnuczków. Program artystyczny poprzedzony został autorską wystawą fotograficzną pt: „Świat okiem Łyskawy - twarze Afryki”. Wydarzeniu towarzyszyły występy artystyczne przygotowane przez dzieci z teatru „Dzieci Jagiełły”. Spektakl pt: „Powitanie Wiosny” był dedykowany  „starszej” części widowni natomiast  „Latające Babcie – dzieciom” skierowany był do „młodszej” grupy widzów. Nie zabrakło również zajęć sportowych. Propagując zdrowy tryb życia przeprowadzono liczne gry i zabawy sportowe dla dzieci. Agencja Rynku Rolnego  ufundowała nagrody wyróżnienia dla dzieci biorących udział w wydarzeniu. OT ARR w Łodzi reprezentowała Pani Grażyna Czyżak Z-ca Dyrektora. Ogromnym powodzeniem cieszyło stoisko ARR propagujące  zdrowe żywienie, gdzie wszyscy przybyli goście mogli częstować się jabłkami z naszych polskich  sadów.

 

 

Informacje z Oddziałów Terenowych