Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Na terenie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 22-23 kwietnia odbyły się Targi Rolne „AGROTECHNIKA”. Mimo zimnego wiatru atmosfera podczas pierwszego dnia Targów była ciepła i  przyjazna, bowiem AGROTECHNIKA obchodziła 25-cio lecie. Podczas uroczystego otwarcia z okazji jubileuszu Dyrektor ŁODR Włodzimierz Lewandowski, serdecznie dziękował, wystawcom  za lata dobrej współpracy. Dyrekcji i pracownikom gratulacje składali honorowi goście.  Poseł na sejm RP Marek Matuszewski oraz senator Przemysław Błaszczyk dziękując pracownikom, podkreślali ich wielkie zasługi w działaniach dla dobra rolników i na rzecz rozwoju polskiej wsi.

W tegorocznej edycji Targów swoją markę i produkty promowało około 200 firm m. in. producenci  ciągników i  maszyn rolniczych, kotłów CO, kolektorów słonecznych, kamieni ozdobnych oraz  artyści ludowi. Osobny sektor wydzielony był dla producentów i dystrybutorów materiału szkółkarskiego oraz kwiatów.

Stoisko konsultacyjno-informacyjne wystawił łódzki Oddział Terenowy ARR, który reprezentowała wraz z pracownikami  Zastępca Dyrektora Pani Grażyna Czyżak. Na stoisku udzielano informacji na temat programów realizowanych przez Agencję m.in. dotyczących owoców w szkole, dalszego nadzwyczajnego wsparcia w sektorze owoców i warzyw oraz składania wniosków o przyznanie dopłaty do materiału siewnego. W ramach hasła „Polska smakuje” częstowano pysznymi jabłkami propagując zdrowy sposób żywienia . Targi gościły też przedstawicieli innych instytucji działających na rzecz rolnictwa m.in.–, ARiMR-u, KRUS-u, ANR-u oraz Izby Rolniczej.

Informacje z Oddziałów Terenowych