Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi  rozstrzygnięto wojewódzki etap VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi to podstawa– środki chemiczne to nie zabawa!”.

7 czerwca br. w odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród swoją obecnością zaszczycili: młodszy bryg. Wojciech Wieloch gospodarz finału, reprezentujący komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Łodzi Tomasz Nowicki, który prowadził uroczystość; Janina Golińska - zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, Paweł Jegier – dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Jerzy Kuzański – dyrektor biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Grażyna Czyżak – zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Łodzi, Tadeusz Morawski – zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Grażyna Źródlak reprezentująca Łódzkiego Kuratora Oświaty, Jagoda Perliceusz – Biazik z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi i aspirant Grzegorz Mikołajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Organizatorem konkursu w województwie łódzkim był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi. Współorganizatorami i fundatorami nagród byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Główne cele konkursu to:

 • promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom w rolnictwie podczas prac ze środkami chemicznymi
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Uczestnikami turnieju byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I grupa: klasy 0 - III szkoły podstawowej (6-9 lat),
 • II grupa: klasy IV - VI szkoły podstawowej (10-13 lat).

Laureaci w I grupie wiekowej (klasy 0 - III):

 • I miejsce – Krzysztof  Strasik, uczeń klasy I SP nr 2 w Strykowie;
 • II miejsce – Lena Matyja, uczennica klasy II SP w Lututowie, filii w Niemojewie;
 • III miejsce – Weronika Kalfas, uczennica klasy III PSP w Janisławicach;                        

Laureaci w II grupie wiekowej (klasy IV - VI):

 • I miejsce – Kinga Staszek, uczennica klasy VI SP w Drużbicach;   
 • II miejsce – Julia Lis, uczennica klasy VI SP nr 1w Rawie Mazowieckiej;
 • III miejsce – Julia Maciejak,, uczennica klasy V SP w Słupi;

Po wręczeniu nagród dzieci spotkały się z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej, który przeprowadził pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas finału odbywała się również wystawa sprzętu i umundurowania strażackiego.

Laureaci etapu wojewódzkiego: Krzysztof Strasik ze szkoły w Strykowie, Weronika Kalfas ze szkoły w Janisławicach, Kinga Staszek ze szkoły w Drużbicach, Julia Lis ze szkoły w Rawie Maz. i Julia Maciejak ze szkoły w Słupi zostali wyróżnieni w etapie centralnym konkursu.

Informacje z Oddziałów Terenowych