Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Już po raz dziewiętnasty odbył się Międzynarodowy Turniej Rycerski w Łęczycy. Wydarzenie odbyło się w dn. 19-20 sierpnia na łęczyckim zamku. Agencja Rynku Rolnego uczestniczyła w wydarzeniu.

Na dziedzińcu  prezentowały się różnorodne kramy, a także obozowisko rycerskie. Wśród kramów turyści widzieli stoisko alchemika, garncarza, łucznicze i warsztaty tworzenia instrumentów z najprostszych produktów. Przy okazji tej imprezy promowano i propagowano lokalnie wytwarzane produkty tradycyjne, takie jak: łęczycki chleb wiejski czy żytni razowy wypiekanym w Zawadzie tradycyjnymi metodami, na zakwasie. Zostały one w 2006 roku wpisane na listę Produktów Tradycyjnych przez MRiRW. Swoje stoisko informacyjno-konsultacyjne zorganizowała ARR OT Łódź, na którym można było otrzymać materiały i broszurki o działaniach administrowanych przez ARR.

 

Informacje z Oddziałów Terenowych