Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W dniach 9-10 marca 2017 roku w Hotelu Nowy Zdrój w Polanicy Zdroju odbyło się IV Forum Rolnicze DIR pt. „Potencjał Regionu Kapitałem Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”, w którym wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji rolniczych, m.in. DIR, ARiMR, ANR oraz Dyrektor Oddziału Terenowego ARR we Wrocławiu Krzysztof Iwanków, a także profesorowie Uniwersytetu Przyrodniczego. Tematami Forum były: „projekty regionalne i ponadregionalne szansą rozwoju regionu i wzrostu dochodów gospodarstw rolnych”, „Sprzedaż bezpośrednia – nowe możliwości dla wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych”, programy wsparcia rolników i rolnictwa w 2017 r., cele nowej ustawy o obrocie nieruchomościami rolnymi oraz sprawy związane z analizą gleby i aplikacjami fungicydami, regulatorami wzrostu razem z biostymulatorami. W końcowej części spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, co wzmocniło dyskusję, a przedstawiciele różnych instytucji wysłuchali uwag rolników od strony praktycznej.

 

Informacje z Oddziałów Terenowych