Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W trakcie 26. Spotkania Sadowniczego swoją ofertę zaprezentowało ponad 100 wystawców, wśród których, znaleźli się producenci i dystrybutorzy środków ochrony, nawozów oraz maszyn, urządzeń i innych produktów przydatnych w sadownictwie. Coroczna, największa w regionie i najstarsza w kraju regularnie organizowana konferencja i targi sadownicze, gromadzi ponad tysiąc producentów zainteresowanych nowoczesnymi  trendami sadowniczymi. Podczas trwania konferencji wykłady wygłosili uznani specjaliści z kraju i Europy. Agencję Rynku Rolnego reprezentował Jacek Toś Dyrektor Oddziału Terenowego, który podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego problemu, z jakim boryka się grupa sadownicza „Owoc Sandomierski” podkreślił, że polscy sadownicy korzystają ze wsparcia, które w znaczny sposób rekompensuje straty spowodowane rosyjskim embargiem.

 

 

 

 

 

Informacje z Oddziałów Terenowych