Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

7 maja odbyło się XXX Wojewódzkie Święto Kwitnącej Jabłoni w Samborcu. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji sadowników. Po nabożeństwie włodarze gminy, zaproszeni goście oraz  mieszkańcy przeszli w korowodzie na plac rekreacyjny. Oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy Samborzec Witold Surowiec, który powitał przedstawicieli władz powiatowych i wojewódzkich oraz zagraniczne delegacje. Swoimi talentami, jak co roku, pochwaliły się dzieci i młodzież z terenu gminy Samborzec. Święto było także okazją do dyskusji o aktualnych problemach producentów jabłek. Na placu, na którym odbywała się uroczystość, można było zapoznać się z ofertą firm i instytucji działających na rzecz rolnictwa. Agencję Rynku Rolnego reprezentował Jacek Toś Dyrektor Oddziału Terenowego w Kielcach. Zostało zorganizowane również stoisko informacyjne ARR, na którym uczestnicy imprezy mogli uzyskać informacje na temat programów realizowanych przez Agencję.

 

Informacje z Oddziałów Terenowych