Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

13 czerwca br. w Sali Konferencyjnej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyła się Gala Finałowa.

VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”. Głównym celem Konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel. Do tegorocznej edycji konkursu w  województwie świętokrzyskim przystąpiło 3369 uczniów klas 0-III i IV-VI ze 193 szkół podstawowych, zatem jak co roku komisja konkursowa miała trudne zadanie. Prace były bardzo ciekawe, a dzieci wykazały się dużą kreatywnością. Ostatecznie wyłoniono

6 laureatów w dwóch kategoriach wiekowych, natomiast 29 uczniów otrzymało wyróżnienia. Dzieci otrzymały zasłużone nagrody, a zwycięskie prace wezmą udział w etapie ogólnopolskim, którego uroczyste podsumowanie odbędzie się już 14 czerwca br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Głównym organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, natomiast współorganizatorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Państwowa Inspekcja Pracy, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz Agencja Rynku Rolnego, którą reprezentował Jacek Toś Dyrektor Oddziału Terenowego w Kielcach.

Informacje z Oddziałów Terenowych