Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

VII Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej V kadencji odbyło się 20.07.2017 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wojtasówka” w Obrazowie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele: Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Spotkanie połączone było z konferencją pt. ”Żywność od rolnika wprost do konsumenta”. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Kielcach reprezentował Dyrektor Jacek Toś, który omówił mechanizmy realizowane przez ARR w bieżącym roku, szczególną uwagę poświęcił nowym działaniom w ramach „pakietu Hogana”, dotyczącym nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w  innych sektorach hodowlanych.

Informacje z Oddziałów Terenowych