Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

25 sierpnia na Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyła się V edycja międzynarodowych spotkań sieciujących B2B pt. „Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo - przetwórczego”.

Konferencja połączona była z przyjazdową misją gospodarczą przedstawicieli przedsiębiorców z Danii, Chorwacji, Serbii, Węgier, Białorusi, Wietnamu, Indii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Maroka, Algierii oraz Egiptu. Celem tegorocznego wydarzenia było nawiązanie kolejnych kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, intensyfikacja istniejącej współpracy oraz promocja regionalnej produkcji sektora spożywczo - przetwórczego na rynkach zagranicznych. Agencję Rynku Rolnego na konferencji reprezentował Jacek Toś Dyrektor Oddziału Trenowego w Kielcach. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wraz ze Starostwem Powiatu Sandomierskiego.

Informacje z Oddziałów Terenowych