Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku w dniu 7 marca 2017 r. odbyło się szkolenie w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Szkolenie otworzyła Dyrektor OT w Białymstoku Jadwiga Zabielska, która przybliżyła cel narady. Z kolei Kierownik Działu Dopłat Biura Interwencji Krzysztof Sekular i Kierownik Działu Interwencji Produktów Zwierzęcych Hanna Wojniak przedstawili warunki realizacji zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych oraz omówili sposób wypełniania niezbędnych wniosków i formularzy. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kilku producentów trzody chlewnej.

 

 

Informacje z Oddziałów Terenowych