Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W Janowie w dniu 11 czerwca b.r. odbyło się IX Forum Rolnicze, organizatorem był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie wraz z Oddziałem Terenowym Agencji Rynku Rolnego  w Białymstoku, patronatu honorowego udzieliło  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. IX Forum Rolnicze otworzył Wicewojewoda podlaski Jan Zabielski. Ładna pogoda i atrakcyjny program skłoniły wielu mieszkańców regionu do wybrania się na to wydarzenie. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku  był reprezentowany przez zastępcę dyrektora Mirosława Markowskiego. Ze środków finansowych Agencji zostały przeprowadzone warsztaty kulinarne p.t. „Wariacje na temat podlaskiej kuchni. W czasie wydarzenia tego odbyła się konferencja pod hasłem „Perspektywy rozwoju produkcji rolnej na Podlasiu w latach 2017-2020”. Główny specjalista OT ARR  Przemysław Jarecki przedstawił prezentację na temat „Nowoczesne trendy społeczne motorem rozwoju podlaskiego rolnictwa na przykładzie działań ARR.” Goście, którzy przybyli do Janowa mogli zapoznać się z najnowszym sprzętem rolniczym. Dzieci bawiły  się na zjeżdżalniach i trampolinach. Starsi posilali się smakołykami przygotowanymi przez uczniów szkoły (podawano m.in. babkę ziemniaczana i pierogi). Na scenie prezentowały się zespoły muzyczne i taneczne.

 

Informacje z Oddziałów Terenowych