Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Na zaproszenie Spółki Elewarr w Malborku w dniach 18 i 19 stycznia 2017 roku odbył się cykl szkoleń dla producentów rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego. W związku z poszerzeniem zakresu działalności spółki Elewarr o sprzedaż materiału siewnego podczas spotkań, które odbyły się w Pieniężnie i Bartoszycach przedstawiciel Oddziału Terenowego w Olsztynie zapoznał licznie przybyłych producentów rolnych z obowiązującymi w 2017 roku zasadami programu dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia kwalifikowanego materiału siewnego. Ponadto podczas dyskusji rolnicy mieli okazję otrzymać wyczerpujące odpowiedzi na pytania związane z programem dopłat do materiału siewnego oraz pozostałą działalnością Agencji Rynku Rolnego.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje z Oddziałów Terenowych