Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Na zaproszenie Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa Dariusz Wasiela – Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie uczestniczył w dniu 20 stycznia 2017 roku w Olsztynie w dorocznym spotkaniu Zarządu i prezesów Kół SITR z przedstawicielami instytucji i organizacji obsługi rolnictwa, m.in. dyrektorami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Zarządem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz licznym gronem profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Podczas spotkania Dyrektor OT przestawił zebranym bieżące zadania i programy realizowane przez Agencję Rynku Rolnego oraz odpowiadał na liczne pytania dotyczące rynków produktów rolnych.

 

 

 

Informacje z Oddziałów Terenowych