Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

„Mazurskie Agro Show Ostróda” to największa rolnicza impreza wystawiennicza w północnej Polsce. Jej trzecia edycja odbyła się 11-12 lutego 2017 roku w Ostródzie. Wystawie towarzyszyły Targi Hodowlane „Zagroda” oraz Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Wydarzenia zostały objęte honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel wspólnie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem. W wydarzeniu uczestniczyli również: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, parlamentarzyści oraz prezesi i dyrektorzy agencji i instytucji wspierających rolnictwo. Agencję Rynku Rolnego reprezentował Krzysztof Dec Doradca Prezesa ARR oraz Dariusz Wasiela – Dyrektor Oddziału Terenowego ARR w Olsztynie.

Pierwszego dnia wystawy odwiedzający mogli uczestniczyć w konferencji pt. „Wzmacniamy Polskie Rolnictwo” z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas której zaprezentowano priorytety działań MRiRW na rzecz rozwoju głównych rynków rolnych oraz realizacji polityki rolnej państwa na kolejne lata. Minister Krzysztof Jurgiel odpowiadał również na pytania nurtujące polskich rolników. W konferencji uczestniczył także Jerzy Chróścikowski – Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Podczas wystawy funkcjonowało wspólne stoisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych i Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych. Na stoisku ARR pracownicy Oddziału Terenowego w Olsztynie udzielali zainteresowanym informacji o administrowanych przez ARR programach ze szczególnym uwzględnieniem dopłat do materiału siewnego.

 

Informacje z Oddziałów Terenowych