Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Aktualny stan gospodarki pasiecznej w województwie warmińsko-mazurskim był tematem konferencji pszczelarzy z Warmii, Mazur i Powiśla, która odbyła się 5 kwietnia 2017 roku w Olsztynie. Podczas spotkania poruszono najważniejsze problemy stojące przed lokalnym i polskim pszczelarstwem. Znaczącym problemem jest nadal niedostateczna wiedza rolników dotycząca zakazu stosowania oprysków chemicznych podczas oblotów pszczół. Profesor Jerzy Wilde z katedry Pszczelnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w swoim wystąpieniu podkreślił wagę hodowli oraz selekcji rodzin pszczelich w walce z warrozą oraz najgroźniejszymi chorobami pszczół. Przedstawiciel Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie przestawił stan realizacji programu wsparcia rynku produktów pszczelich oraz podziękował związkom i organizacjom pszczelarskim z terenu województwa warmińsko-mazurskiego za wieloletnią współpracę przy realizacji programu.

Zgromadzeni na spotkaniu pszczelarze z uznaniem wypowiadali się na temat współpracy z ARR oraz potrzeby kontynuowania Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa, artykułując potrzebę zwiększenia kwoty środków pomocowych szczególnie w zakresie walki z warrozą.

Efektem spotkania było zainicjowanie powołania grupy roboczej składającej się z pszczelarzy ze wszystkich związków i organizacji z woj. warmińsko-mazurskiego, która na bieżąco będzie monitorowała i akcentowała odpowiednim władzom problemy lokalnych pszczelarzy.

Informacje z Oddziałów Terenowych