Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Wymiana doświadczeń z zakresu realizacji programów prozdrowotnych oraz prezentacja wyników dorobku w procesie ubiegania się o Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”, to główne tematy omawiane na seminarium. Organizatorem spotkania w dniu 11.04.2017r była Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie. W seminarium uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych z Ostródy i okolic oraz przedstawiciele samorządu i instytucji wspierających szkoły w realizacji projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Oddział Trenowy ARR również od wielu lat współpracuje ze szkołami i kuratorium oświaty poprzez uczestnictwo przedstawiciela OT w pracach Kapituły przyznającej Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”. Na seminarium Agencję Rynku Rolnego reprezentował Dariusz Wasiela – Dyrektor OT, który przekazał uczestnikom informacje o realizacji programów „Mleko w szkole” oraz ”Owoce i warzywa w szkole”, propagujących zdrowy tryb odżywiania wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto Dyrektor podkreślił, że w naszym województwie ważną część programów jako działanie towarzyszące, stanowi ogólnopolska impreza sportowa „Jem owoce, piję mleko – w życiu zajdę daleko”, która już po raz szósty odbędzie się w Olsztynie 26 maja br. i ma na celu propagowania zdrowego trybu życia, aktywnego odpoczynku w czasie wolnym oraz zmiany nawyków żywieniowych wśród dzieci najmłodszych. Dyskusji tradycyjnie towarzyszyły występy artystyczne przygotowane przez dzieci i nauczycieli związane z promowaniem zdrowia wśród całej społeczności szkolnej.

 

Informacje z Oddziałów Terenowych