Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Tematyka zdrowego trybu życia opanowała Festyn „Czas na zdrowie”, który odbył się 11 maja 2017 r. w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Olsztynie. Wydarzenie skierowane było do dzieci i młodzieży w różnym wieku, od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych. Na zaproszenie organizatorów w wydarzeniu uczestniczyli Dariusz Wasiela – Dyrektor Oddziału Terenowego ARR w Olsztynie, Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz szefowie kuchni najlepszych placówek gastronomicznych Warmii i Mazur. Dla odwiedzających festyn przygotowano szereg atrakcji w postaci pokazów filmów promujących zdrowy styl życia, wykładów poświęconych tej tematyce, zabaw sportowych oraz występów artystycznych. Uwieńczeniem wydarzenia był konkurs kulinarny dla młodzieży „Smaki Warmii i Mazur”, w ramach którego przedstawiciel OT ARR przedstawił prelekcję na temat certyfikowanej żywności regionalnej i ekologicznej.

 

Informacje z Oddziałów Terenowych