Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

VII Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej odbyło się w Giżycku. W posiedzeniu 12 czerwca 2017 r. uczestniczył Jerzy Małecki – poseł na Sejm RP oraz prezesi i dyrektorzy agencji i instytucji działających na rzecz rolnictwa. W ramach dobrej współpracy z samorządem rolniczym, Agencję Rynku Rolnego reprezentował Dariusz Wasiela – Dyrektor Oddziału Terenowego ARR w Olsztynie. Podczas wystąpienia Dyrektor przekazał uczestnikom bieżące informacje dotyczące sytuacji na rynkach rolnych i działań realizowanych przez Agencje Rynku Rolnego w tym stan realizacji dopłat do materiału siewnego w bieżącym roku oraz odpowiadał na pytania producentów rolnych.

 

Informacje z Oddziałów Terenowych