Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się odbyło się 3 lipca 2017 roku pierwsze posiedzenie zespołu powołanego przez Artura Chojeckiego wojewodę warmińsko-mazurskiego ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim. Celem powołanego zespołu jest opracowanie programu, który określi potencjał oraz zidentyfikuje potrzeby rozwojowe obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego na Warmii i Mazurach z uwzględnieniem specyfiki naszego województwa. Efekty prac będą wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji o podziale funduszy unijnych dla obszarów wiejskich. W skład zespołu wchodzi grono 20 przedstawicieli agencji i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, samorządowych organizacji rolniczych i związków zawodowych oraz przedstawiciele środowisk naukowych. Do zespołu powołany został również Dariusz Wasiela – dyrektor OT ARR w Olsztynie.. Wydarzeniu towarzyszyły również regionalne media min.: TVP3 Olsztyn oraz Polskie Radio Olsztyn.

Informacje z Oddziałów Terenowych