Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie w dniu 18 lipca 2017 r. zorganizowała posiedzenie Komisji ds. Monitorowania Rynków Rolnych. Tematem spotkania była aktualna sytuacja na krajowych rynkach rolnych tuż przed rozpoczęciem żniw w woj. warmińsko-mazurskim.

W posiedzeniu uczestniczyli prezesi i dyrektorzy agencji i instytucji działających na rzecz rolnictwa. Agencję Rynku Rolnego reprezentował Dariusz Wasiela – Dyrektor Oddziału Terenowego ARR w Olsztynie, który przekazał uczestnikom bieżące informacje dotyczące sytuacji na rynkach rolnych i działań realizowanych przez Agencje Rynku Rolnego, w tym zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

Informacje z Oddziałów Terenowych