Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ełku odbyło się w dniu 18 lipca 2017 r. posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim. W spotkaniu z rolnikami uczestniczyli przedstawiciele agencji i instytucji obsługi rolnictwa.

W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Oddziału Terenowego ARR w Olsztynie, który przekazał uczestnikom bieżące informacje dotyczące sytuacji przedżniwnej na rynku zbóż, obecnej sytuacji na rynku mleka i wieprzowiny oraz nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych realizowanej obecnie przez Agencję Rynku Rolnego. Przedstawiciel OT w Olsztynie odpowiadał również na liczne pytania związane z pozostałą działalnością ARR. Pytania dotyczyły m.in.  ograniczeń związanych z afrykańskim pomorem świń (ASF) w związku z włączeniem przez Komisję Europejską całego powiatu ełckiego do strefy ochronnej.

Informacje z Oddziałów Terenowych