Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Briefing prasowy, dotyczący Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) na lata 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, odbył się w dniu 23.08.2017 r. Realizacja POPŻ była temat spotkania z dziennikarzami.

W województwie warmińsko-mazurskim w Podprogramie 2016 uczestniczyło 109 gmin tj. 94% wszystkich gmin województwa, co jest jednym za najlepszych wyników w Polsce. Do potrzebujących na Warmii i Mazurach trafiło, w ramach Podprogramu 2016, ponad 4,5 miliona kilogramów produktów żywnościowych wysokiej jakości. Plusami programu POPŻ 2014-2020 są realizowane przez organizacje partnerskie działania towarzyszące, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób najbardziej potrzebujących. Dystrybucją żywności na Warmii i Mazurach zajmują się lokalne organizacje charytatywne, w ramach współpracy z Caritas Polska, Federacją Polskich Banków Żywności (FPBŻ) i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej (PKPS).

Program jest również kontynuowany w roku bieżącym w Podprogramie 2017. Do potrzebujących w całym kraju trafią produkty żywnościowe w ilości ponad 67 tys. ton i wartości 355 mln złotych. Z roku na rok następuje systematyczny rozwój programu. Liczba produktów wzrosła do 19 ponownie podwyższono także jakość produktów –m.in. dodano składniki naturalne, zwiększono zawartość mięsa, a także uatrakcyjniono opakowania, które są  wielokolorowe i podobne do opakowań istniejących na rynku.

W briefingu wzięli udział: Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Dariusz Wasiela – Dyrektor OT ARR w Olsztynie, ks. Paweł Zięba – Dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej oraz Wojciech Boguta – Dyrektor Biura Wspierania Konsumpcji ARR.

Agencja Rynku Rolnego w programie POPŻ 2014-14 pełni rolę instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzanie przetargów na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich. Ponadto sprawuje nadzór  nad dostawami żywności przez wykonawców oraz nad dystrybucją żywności i działaniami na rzecz włączenia społecznego realizowanymi przez organizacje partnerskie.

Informacje z Oddziałów Terenowych