Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Wizyta Chrumasa u dzieci w szpitalu to kolejne wydarzenie zorganizowane przez Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie.

Czytaj więcej...

Briefing prasowy, dotyczący Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) na lata 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, odbył się w dniu 23.08.2017 r. Realizacja POPŻ była temat spotkania z dziennikarzami.

Czytaj więcej...

„Owocowo-warzywna rzeźba w pisaku” to kolejne wakacyjne wydarzenie sportowo-edukacyjne zorganizowane przez Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w Lidzbarku.

Czytaj więcej...

Pod hasłem „Przenosimy morze na Mazury” odbyła się w dniu  6 sierpnia 2017 roku otwarta impreza sportowo-edukacyjna dla dzieci i rodziców, która zachęcała całe rodziny do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Czytaj więcej...

Dzieci z polskich szkół na Litwie uczestniczące w akcji „Lato z Polską” odpoczywają na Warmii i Mazurach w ośrodku w Rybakach. 20 lipca 2017 r. z uczestnikami spotkał się Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. ARR czynnie wzięła udział w wydarzeniu.

Czytaj więcej...

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ełku odbyło się w dniu 18 lipca 2017 r. posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim. W spotkaniu z rolnikami uczestniczyli przedstawiciele agencji i instytucji obsługi rolnictwa.

Czytaj więcej...

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie w dniu 18 lipca 2017 r. zorganizowała posiedzenie Komisji ds. Monitorowania Rynków Rolnych. Tematem spotkania była aktualna sytuacja na krajowych rynkach rolnych tuż przed rozpoczęciem żniw w woj. warmińsko-mazurskim.

Czytaj więcej...

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie również w czasie wolnym od zajęć szkolnych kontynuuje działania mające na celu propagowanie wśród dzieci zdrowego trybu życia.

Czytaj więcej...

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się odbyło się 3 lipca 2017 roku pierwsze posiedzenie zespołu powołanego przez Artura Chojeckiego wojewodę warmińsko-mazurskiego ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim.

Czytaj więcej...

„Uśmiech na dwóch kółkach” to otwarta impreza sportowa, która zachęcała dzieci do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, również  w czasie rozpoczynających się wakacji.

Czytaj więcej...

Informacje z Oddziałów Terenowych