Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Już po raz 26 w Lubaniu k. Kościerzyny odbyły się targi rolnicze połączone z Wojewódzką Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Jak co roku impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród wystawców jak i zwiedzających. Targi odwiedziło ponad 50.000 gości a swoje produkty prezentowało około 200 wystawców.

W sobotę, 3 czerwca, głównym punktem imprezy była wycena bydła mięsnego, koni, oraz owiec. Odbyły się również pokazy królików, drobiu hodowlanego, gołębi rasowych, ptactwa ozdobnego oraz kóz.

W niedzielę odbyły się uroczystości związane z 60-leciem działalności Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w Kościele pw. Św. Jana Pawła II w Lubaniu o godz. 10.00 sprawowaną w intencji rolników, pracowników instytucji obsługujących rolnictwo i doradców. Po mszy na terenie PODR w Lubaniu odsłonięto pamiątkowy obelisk, na którym widnieją najważniejsze dla firmy daty, upamiętniające zmiany w doradztwie. Po  uroczystościach 60-lecia PODR  laureatom konkursów: HIT TARGÓW, Najładniejsze Stoisko Wystawiennicze, konkursu kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich oraz konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017 wręczono nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów  XXVI Pomorskich Agro Targów.

Również i w tym roku Agencja Rynku Rolnego podczas targów  zorganizowała stoisko informacyjne, które obsługiwane było przez pracowników OT ARR w Gdyni. Odwiedzający stoisko ARR goście  najbardziej zainteresowani byli tematami związanymi z dopłatami do materiału siewnego oraz  umów na dostarczanie produktów rolnych.

Informacje z Oddziałów Terenowych