Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W Jasionce k. Rzeszowa, jak co roku spotkali się ministrowie rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej z udziałem komisarza ds. rolnictwa Unii Europejskiej - Phila Hogana.

Komisarz zapewniał, że WPR to doskonałe narzędzie dla rolników, które zwiększa bezpieczeństwo żywnościowe, a także jedna z najskuteczniejszych polityk unijnych. WPR pozwala reagować na trudności (nadprodukcja na rynkach światowych, embargo rosyjskie, konkurencja z USA).

W panelu obok komisarza UE udział wzięli: Krzysztof Jurgiel minister rolnictwa i rozwoju wsi, Gabriela Mateċna - minister rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Słowacji, Rolandas Taraskievicius – wiceminister rolnictwa Litwy, Pawel Sekāċ – wiceminister rolnictwa Czech, Istvan Nagy – wiceminister Węgier. W toku dyskusji minister Krzysztof Jurgiel wyraził nadzieję, że rolnicy wezmą udział w konsultacjach dotyczących zmian w WPR. W dyskusji wszyscy ministrowie zwracali uwagę, że WPR powinna być reformowana, ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie.

Drugi ważny temat, który był poruszony podczas Konferencji, to problematyka zarządzania sytuacjami kryzysowymi w rolnictwie w kontekście decyzji Ministerstwa Rolnictwa dot. przeznaczenia kwoty blisko 1 mld zł czyli ponad 4-krotnie więcej niż obecnie, na dopłaty ze środków budżetu państwa do ubezpieczenia upraw rolnych.  
W panelu dyskusyjnym wzięli udział: Jacek Bogucki - wiceminister rolnictwa, Marek Zagórski – wiceminister cyfryzacji, Jerzy Plewa – dyrektor generalny ds. rolnictwa Komisji Europejskiej, Łukasz Hołubowski – prezes Agencji Rynku Rolnego. Prezes ARR, podkreślił ważność mechanizmów interwencyjnych, a także wzmocnienie rolnika w łańcuchu handlowym, by sieci nie dyktowały cen produktów, a rolnicy nie dopasowywali swojej produkcji do cen.

W konferencji wzięło udział kilkaset osób, a wśród nich prezes PiS  Jarosław Kaczyński, wicepremier Jarosław Gowin, zastępca prezesa ARR Adndrzej Łuszczewski, wojewoda podkarpacki  Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, członek zarządu województwa Stanisław Kruczek, poseł do PE Jerzy Buzek, byli ministrowie rolnictwa Artur Balazs, Jacek Soska, Gabriel Janowski, Adam Tański. Konferencja była doskonałą okazją do zwrócenia uwagi organizacjom i instytucjom rolniczym na problemy z jakimi musi zmierzyć się polska wieś w najbliższym czasie.

W trakcie Konferencji po raz pierwszy Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, nagrodziła organizację pozarządową Stowarzyszenie ”Dom Wschodni – Dom Orientalis”, za propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich, nagrodą w postaci statuetki, upamiętniającą postać Józefa Ślisza.

Józef Ślisz dwukrotny wicemarszałek Senatu RP, angażował się w działalność społeczno-polityczną, zmierzającą do wsparcia polskiej wsi i przemian demokratycznych.

W kuluarach Konferencji na stoisku informacyjnym eksperci z OT ARR w Rzeszowie, udzielali zainteresowanym informacji dotyczących mechanizmów administrowanych przez ARR,  dostępne były nieodpłatnie wydawnictwa Agencji  oraz owoce i warzywa (jabłka i marchew).

 

 

 

 

Informacje z Oddziałów Terenowych