Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W dniach 15 i 16 marca przedstawiciele Oddziału Terenowego ARR w Rzeszowie uczestniczyli w trzech spotkaniach z rolnikami oraz doradcami rolnymi z terenu Województwa Podkarpackiego.

W trakcie spotkań omawiane były nowe programy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń, oraz przedstawiona została informacja nt. umów na dostarczanie produktów rolnych.

W środę 15 marca odbyło się spotkanie w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale z rolnikami, natomiast 16 marca w PODR Boguchwała odbyło się spotkanie z doradcami. Ponadto w tym samym dniu  26 marca Oddział Terenowy zorganizował spotkanie z producentami trzody chlewnej - członkami Podkarpackiej Spółdzielni Producentów Trzody Chlewnej „Tucznik” w Górnie.

 Zarówno rolnicy jak i doradcy rolni zadawali szereg szczegółowych pytań pracownikom ARR dotyczących w/w pomocy oraz umów na dostarczanie produktów rolnych.

 

Informacje z Oddziałów Terenowych