Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

60 tysięcy zwiedzających podczas Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem k/Płońska

Już po raz osiemnasty Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku wspólnie z partnerami zorganizował Mazowieckie Dni Rolnictwa i Wystawę Zwierząt Hodowlanych. W tym roku padł rekord liczby zwiedzających. Wystawę  odwiedziło ponad 60 tysięcy osób!

MDR to wydarzenie, które od lat ściąga wystawców z całej Polski. Ponad 400 wystawców prezentowało swoje produkty i usługi. Zwiedzający mieli możliwość obejrzenia  nowoczesnych  maszyn rolniczych, wyposażenia gospodarstw, rolnicy prezentowali trzodę chlewną, bydło mleczne i klacze, bardzo szeroko zaprezentowana została oferta  pasz, odżywek, artykułów do gospodarstw rolnych.

Mazowieckie Dni Rolnictwa i Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych to również okazja do przeprowadzenia konkursów dla rolników, docenienie ich pracy i nowatorskich pomysłów.

Wzorem lat ubiegłych instytucje działające w otoczeniu rolnictwa, w tym również Agencja Rynku Rolnego, przygotowały stoiska, na których zwiedzający mieli możliwość uzyskania informacji nt. mechanizmów administrowanych przez poszczególne jednostki jak również otrzymywali broszury informacyjne.

ot_warszawaot_warszawa

ot_warszawaot_warszawa

ot_warszawaot_warszawa

ot_warszawaot_warszawa

Informacje z Oddziałów Terenowych