Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Już po raz czternasty uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych zmierzyli  się w organizowanym przez Urząd Marszałkowski konkursie dotyczącym rolnictwa ekologicznego i produktów naturalnych.

Celem konkursu było pogłębianie wiedzy na temat ekologii i ekologicznej żywności, podnoszenie świadomości młodych konsumentów poprzez promowanie certyfikowanych produktów rolnictwa ekologicznego, kształtowanie postaw zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży jak również wymiana doświadczeń miedzy placówkami oświatowymi.

W pierwszym etapie konkursu uczniowie rozwiązywali zadania konkursowe na terenie macierzystej placówki oświatowej. Najlepsi wzięli udział w etapie wojewódzkim, który odbył się 13 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Jednym z fundatorów nagród w konkursie był Prezes Agencji Rynku Rolnego w Warszawie pan Rafał Hołubowski, w imieniu którego cenne nagrody wręczył zwycięzcom pan Paweł Smoliński dyrektor Oddziału Terenowego ARR w Warszawie.

Informacje z Oddziałów Terenowych