Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W dniu 4 lipca 2017 roku w Belwederze w Warszawie odbyła się gala finałowa XVII edycji konkursu „Sposób na Sukces”. Honorowym patronem konkursu jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzeja Duda, ponadto patronat nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel.

Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

Podczas trwania uroczystości funkcjonowały, wystawione przez agencje działające w otoczeniu rolnictwa, stoiska informacyjno-promocyjne.

 

Informacje z Oddziałów Terenowych