Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Celem zorganizowanego przez OT ARR w Krakowie Seminarium na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa było przedstawienie aktualnych przepisów dotyczących uczestnictwa w programie oraz wymianie dobrych praktyk w zakresie jego realizacji. W wydarzeniu wziął udział Wojewoda Małopolski Józef Pilch.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków). POPŻ, jako systematyczne, nieodpłatne wsparcie przyczynia się do ograniczania ubóstwa, zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i zwiększenie ich włączenia społecznego.

W trakcie spotkania przedstawiciele ARR przedstawili aktualne informacje związane z funkcjonowaniem programu, a organizacje partnerskie różne sposoby realizacji działań towarzyszących. Omówiono również dobre praktyki, doświadczenia, przykłady rozwiązywania problemów i sposoby skutecznej realizacji nałożonych zadań.

Prelegentami podczas seminarium byli: Anna Sieja – Wasilewska, Kierownik Działu Dystrybucji i Działań Towarzyszących ARR, s. Lilianna Jamka, koordynator PO PŻ, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Justyna Liptak, Członek Rady Banku Żywności w Krakowie oraz Anna Wiśniewska – Mucha, Koordynator Placówek Pomocowych w Radzie Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznego.

Seminarium otworzył Dyrektor OT ARR w Krakowie Pan Piotr Serafin, a moderatorem spotkania był Piotr Sendor. W wydarzeniu wzięły udział 82 osoby, wśród których byli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej oraz organizacji charytatywnych zaangażowanych w bezpośrednią dystrybucję żywności.

Informacje z Oddziałów Terenowych