Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Zdrowe odżywianie i pogadanka na temat ekologicznego rolnictwa były tematami prelekcji jaką przeprowadzili pracownicy OT w Krakowie dla przedszkolaków z  Samorządowego Przedszkola  nr 177 w Krakowie.

Zdrowe odżywianie i pogadanka na temat ekologicznego rolnictwa były tematami prelekcji jaką przeprowadzili pracownicy OT w Krakowie dla przedszkolaków z  Samorządowego Przedszkola  nr 177 w Krakowie. Wydarzenie zostało przeprowadzone w dniu 7 kwietnia br. we współpracy z przedstawicielami różnych zawodów m.in policjantami, pielęgniarkami i lekarzami.

Celem działania było propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych dla najmłodszych dzieci uczęszczających do krakowskiego przedszkola. Pracownicy OT ARR w Krakowie przedstawili prelekcję dotyczącą tego co warto jeść, a czego unikać oraz produkcji żywności w gospodarstwie. Dla uczestników przygotowano ciekawe konkursy tematyczne, a dla najaktywniejszych dzieci również atrakcyjne nagrody.

Edukacja została przeprowadzona w ciekawej formule w którą zaangażowano przedstawicieli różnych zawodów. Dzieci miały okazję poznać pracę policjantów, lekarzy, pielęgniarek, którzy opowiadali o swoich profesjach.

Aktywność i zaangażowanie dzieci świadczyły o pozytywnym odbiorze prowadzonych działań, co potwierdza sens edukacji najmłodszego pokolenia w ten sposób. Tego typu akcje uzupełniają działalność pedagogiczną nauczycieli przedszkolnych.

Informacje z Oddziałów Terenowych