Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w dniu 29 lipca br. odbyła się kolejna Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Innowacyjność Obszarów Wiejskich Na Terenach Zurbanizowanych”.

Organizatorami konferencji byli: Europejskie Centrum Badania Drobnych Gospodarstw Rolnych przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział Kraków, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Małopolska Izba Rolnicza, Związek Młodzieży Wiejskiej, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Eko-Socjalne Forum Polski.

Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rolniczego – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady.

Podczas wydarzenia Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie zorganizował dla uczestników stoisko informacyjne, na którym pracownicy ARR udzielali informacji na temat mechanizmów administrowanych przez ARR. Dużym zainteresowaniem cieszyła się nowopowstająca aplikacja Polska Smakuje.

Agencję Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie reprezentowała Pani Janina Burzyńska - Zastępca Dyrektora. W konferencji uczestniczyła również Dyrektor Biura Analiz i Programowania ARR Marzena Trajer, która miała swój wykład pt. „Współdziałanie producentów w obszarze rolnictwa ekologicznego szansą w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań”.

Tematem przewodnim konferencji była problematyka rolnictwa na obszarach zurbanizowanych, tj. w miastach oraz terenach podmiejskich. Obszary te stanowią w krajach członkowskich od kilkunastu do nawet 20% ich powierzchni. Dyskutowano nad innowacyjnymi rozwiązaniami na terenach zurbanizowanych oraz znaczeniem lokalizacji jako determinanty zmian w rolnictwie obszarów miejskich. W konferencji udział wzięli przedstawiciele jednostek i instytucji zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich, doradcy, naukowcy, samorządowcy. Łącznie liczba uczestników wyniosła około 300 osób.

Informacje z Oddziałów Terenowych