Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Pierwszego kwietnia 2017 r, w Ciechocinku odbyło się Forum Rolników Pomorza i Kujaw. W obradach uczestniczyli Posłowie na Sejm RP: Jan Krzysztof Ardanowski, Paweł Skutecki, Zbigniew Sosnowski, dyrektorzy agencji obsługujących rolnictwo –jako przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele organizacji  i stowarzyszeń skupiających rolników działających na terenie województwa kujawsko - pomorskiego oraz rolnicy. Agencję Rynku Rolnego reprezentował Dyrektor OT ARR w Bydgoszczy – Wojciech Kędzia oraz pracownicy Sekcji Operacyjnej. Głównym celem forum było przedstawienie aktualnej sytuacji polskiego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem regionu kujawsko - pomorskiego oraz wymiana doświadczeń. Sekcja Operacyjna ARR zorganizowała stoisko informacyjno-konsultacyjne, przy którym można było uzyskać między innymi informacje na temat dopłat do materiału siewnego oraz nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i trzody chlewnej.

 

 

Informacje z Oddziałów Terenowych