Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w dniach 1-2  lipca 2017 r. odbyły się XL Międzynarodowe Targi Rolno – Przemysłowe „AGRO TECH”. Targi te, nad którymi patronat sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to jedna z największych i najważniejszych imprez wystawienniczo – targowych na Kujawach i Pomorzu. Uczestnictwo 500 wystawców krajowych i zagranicznych oraz około 100 hodowców zwierząt świadczy o wysokiej randze wydarzenia. Podczas targów można było oglądać Ogólnopolską Wystawę Bydła Mlecznego, pokazy maszyn rolniczych, kolekcję najnowszych odmian roślin uprawnych oraz wręczenie nagród rolnikom wyróżnionym w konkursach rolniczych Agro – Liga 2017 oraz Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Uroczystego otwarcia targów i powitania przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich, organizacji pracujących na rzecz rolnictwa, wystawców, handlowców, rolników i producentów rolnych dokonał Dyrektor KPODR w Minikowie – Ryszard Kamiński, wskazując na bogatą, specjalistyczną ofertę informacyjną z zakresu najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie uprawy, hodowli i przetwórstwa rolno - spożywczego. Agencję Rynku Rolnego reprezentowali Dyrektorzy OT ARR w Bydgoszczy – Wojciech Kędzia. Podczas targów zostały poruszone tematy dotyczące roli i znaczenia Wspólnej Polityki Rolnej UE dla polskiego rolnictwa.

Pokazy pracy nowoczesnego sprzętu rolniczego, wystawa zwierząt hodowlanych, prezentacja racjonalnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych jak i bogata oferta środków do produkcji rolnej zyskały uznanie uczestników targów.

Informacje z Oddziałów Terenowych