Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

VIII Konferencja Pszczelarska i III Międzynarodowe Sympozjum Pszczelarskie „Zrównoważona gospodarka pasieczna – nowe spojrzenie na hodowlę pszczół” odbyła się w dniach 20-22 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli. Organizatorami byli: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonali Sławomir Plis Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz  Mirosław Worobik Dyrektor Zespołu Szkół w Pszczelej Woli.

Agencję Rynku Rolnego reprezentował Marek Wojciechowski Dyrektor Oddziału Terenowego w Lublinie. Wśród zaproszonych gości byli również: Krzysztof Dziewulski Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, który reprezentował wojewodę lubelskiego, Bazyli Chomiak Wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, Piotr Różyński Prezes Lubelskiego Związku Pszczelarskiego, a także goście z Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Rosji oraz Litwy.

Pracownicy Sekcji Operacyjnej Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Lublinie prowadzili stoisko informacyjno-promocyjne. Udzielali informacji dotyczących mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, a także systemów jakości i dopłat do materiału siewnego.

 

Informacje z Oddziałów Terenowych