Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na stałe wpisuje się w kalendarz imprez plenerowych atrakcyjnych dla producentów rolnych i odwiedzających gości. Tegoroczne wydarzenie odbyło się w dniu 25.06.2017 r. w Końskowoli.

Patronat nad imprezą objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Lubelskiego i Wojewoda Lubelski.

Oficjalnego otwarcia dokonał Dyrektor LODR Sławomir Plis. W oficjalnej części wzięli udział: Ryszard Zarudzki Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Michałkiewicz Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  Arkadiusz Szymoniuk Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zbigniew Załoga Zastępca Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie, Gustaw Jędrejek i Waldemar Banach z Lubelskiej Izby Rolniczej, Zdzisław Antoń Dyrektor Oddziału Regionalnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz instytucji działających w sektorze rolnym. Agencję Rynku Rolnego reprezentował Dyrektor Oddziału Terenowego Marek Wojciechowski.

Ministrowie wręczyli nagrody laureatom konkursu „Agroliga 2017” i zwycięzcom konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017”. Dyrektor Oddziału Terenowego ARR Marek Wojciechowski wręczył nagrody laureatom Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2016.

Odwiedzający wystawę mieli okazję podziwiać najnowocześniejszy sprzęt rolniczy, ogrodniczy, a także nowinki z zakresu hodowli zwierząt gospodarskich. Chętni mogli nabyć sadzonki krzewów i kwiatów oraz uzyskać porady specjalistów Ośrodka. Podczas imprezy przez cały czas odbywały się liczne degustacje, konkursy, pokazy sztuki ludowej i występy zespołów artystycznych. Stoiska wystawiennicze prezentowały agencje rolnicze, instytuty naukowe, a także firmy działające w sektorze rolnictwa i związane z rolnictwem.

Pracownicy Sekcji Operacyjnej w czasie trwania konferencji prowadzili stoisko informacyjne, na którym można było zaopatrzyć się w biuletyny i broszury agencyjne, a także uzyskać informację o bieżącej działalności Oddziału Terenowego ARR w Lublinie.

Informacje z Oddziałów Terenowych