Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie organizowana przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego połączona z Dniem Otwartych Drzwi odbyła się w dniach 30 czerwca – 2 lipca br.
Patronat Honorowy nad Wystawą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Lubelski oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Sławomir Plis - Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wśród zaproszonych gości byli m. in.: przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych,  Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej, Prezesi Związku Hodowców: Bydła i Producentów Mleka, Koni, Trzody Chlewnej, Drobiu, Związków Pszczelich oraz spółdzielni mleczarskich.

Agencję Rynku Rolnego reprezentowali pracownicy Sekcji Operacyjnej Oddziału Terenowego w Lublinie, którzy prowadzili stoisko informacyjno – promocyjne. Odwiedzającym udzielali informacji dotyczących działań i mechanizmów administrowanych przez Agencję.

W wydarzeniu udział wzięło ponad 400 wystawców m. in.: producentów maszyni urządzeń rolniczych, dystrybutorów nawozów, pasz, środków ochrony roślin, ogrodników i firm handlowych oraz około 150 hodowców.

Na wystawie odbywały się pokazy i ocena zwierząt. Wszyscy hodowcy otrzymali dyplomy za udział w wystawie i osiągnięcia w hodowli. Wystawie towarzyszyły również kiermasze rękodzieła i rzemiosła artystycznego.

Wystawę odwiedziło około 30 000 osób.

Informacje z Oddziałów Terenowych