Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Na zaproszenie Lubelskiej Izby Rolniczej i Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Ośrodku Szkoleniowym w Grabanowie dnia 10 lipca br. odbyło się spotkanie Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka z producentami świń z rejonu objętego ASF oraz z przedstawicielami instytucji działających w sektorze rolnym.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie postulatów i petycji od rolników poszkodowanych w wyniku objęcia gmin strefami występowania afrykańskiego pomoru świń oraz rekompensata strat spowodowanych brakiem możliwości sprzedaży produktów rolnych z tego obszaru.

W spotkaniu wzięło udział około 20 producentów trzody chlewnej oraz przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolnych, Lubelskiej Izby Rolniczej, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i mediów. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciel OT ARR w Lublinie odpowiadał na pytania dotyczące realizowanych obecnie działań skierowanych do producentów rolnych z terenu objętego ASF.

Informacje z Oddziałów Terenowych