Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

W   dniu 20.08.2017 w miejscowości Maliniec odbyły się obchody „Dzień Karpia Królewskiego”. Organizatorami imprezy byli Urząd Gminy Potok Wielki i Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim. OT ARR w Lublinie zorganizowali stoisko informacyjno- konsultacyjne, na którym można było otrzymać materiały i broszurki o działalności Agencji.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, a także zaproszeni goście i rolnicy. W czasie imprezy odbywał się kiermasz oraz liczne prezentacje zdrowej żywności, potraw z ryb i inne potrawy regionalne i lokalne  ubiegające się o tytuł „Królewskiego Karpia 2017”.Podczas imprezy nastąpiła również prezentacja gospodarstw agroturystycznych i rybackich.

Reprezentanci Agencji Rynku Rolnego wręczyli nagrody ufundowane przez Prezesa ARR  w kategorii na najlepszego „Karpia smażonego” .

Informacje z Oddziałów Terenowych