Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Dożynki Wojewódzkie odbyły się w dniu 27 sierpnia  2017 r. w Radawcu. W  uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz województwa, samorządów, jak również ARiMR, LODR, KRUS oraz ARR.

Agencję Rynku Rolnego reprezentował Dyrektor Oddziału Terenowego w Lublinie Marek Wojciechowski, który reprezentował również Poczet Sztandarowy. Uroczystości rozpoczęły się korowodem wieńców dożynkowych. W czasie trwania dożynek nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów w konkursach na ,,Najpiękniejszą posesję powiatu lubelskiego’’ oraz na najładniejszy wieniec dożynkowy. Podczas dożynek odbywały się prezentacje gmin powiatu lubelskiego oraz występy zespołów ludowych. Można było również spróbować potraw regionalnych i tradycyjnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. W czasie trwania dożynek prowadzone było stoisko informacyjno-konsultacyjne, na którym można było otrzymać materiały i broszurki o działaniach administrowanych przez ARR.

Informacje z Oddziałów Terenowych