Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 


POZNAŃ


Zarząd Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej już po raz V zorganizowała Krajową Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych której Finał Wojewódzki odbył się  03.03.2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka Gnieźnie. Olimpiada  jest adresowana przede wszystkim do młodych producentów rolnych oraz uczniów posiadający lub współgospodarujących w gospodarstwie rolnym. Od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo związanych z problematyką rolniczą. Jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej m.in.  zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej czy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Osiągając cele Olimpiady, młodzi producenci wzbogacają swoje umiejętności zawodowe, a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa.  Do konkursu przystapiło 49 laureatów  z eliminacji powiatowych ośmiu szkół rolniczych regionu, który mieli godzionę czasu na rozwiazanie testu.

Laureatami wojewódzkiego etapu Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zostało sześcioro uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu. Finalistom wręczono atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez przedstawicieli instytucji rolniczych tj. Agencji Rynku Rolnego OT Poznań , Wielkopolskiego Oddział Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Sponsorami tegorocznego konkursu był również Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Zwycięscy olimpiady w ramach nagrody odwiedzą Parlament Europejski w Brukseli oraz Sejm Polski w Warszawie. Nagrodzeni będą reprezentowali województwo wielkopolskie w Finale Krajowym Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, który odbędzie się w Kielcach w dniach 16-17 marca 2017 r.

 


KRAKÓW


Olimpiada Młodych Producentów Rolnych rokrocznie przyciąga młodych ludzi zainteresowanych tematyką rolniczą. W szranki współzawodnictwa w zakresie teoretycznej i praktycznej wiedzy rolniczej stanęli młodzi producenci rolni, jak również adepci szkół rolniczych z całej Małopolski. Tegoroczny Wojewódzki Finał Olimpiady odbył się dnia 28 lutego w siedzibie Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie.

Inicjatorem wydarzenia był Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej. Głównym założeniem Olimpiady jest propagowanie szeroko rozumianej tematyki rolnictwa, wzbogacanie umiejętności zawodowych wśród młodych ludzi, którzy mają duże możliwości unowocześniania polskiego rolnictwa. Olimpiada składała się z dwóch etapów -  testu, z którego można było maksymalnie uzyskać 50 pkt oraz etapu ustnego, do którego zakwalifikowało się 6 zawodników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu. Etap ustny składał się z pytań problematycznych z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa oraz PROW 2014-2020.

Zwycięzcami Finału Wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zostali:

  1. Andrzej Banasiewicz
  2. Michał Pędrak
  3. Łukasz Kura
  4. Andrzej Kilian
  5. Jakub Banaś

Pięciu reprezentantów woj. Małopolskiego, otrzymało przepustkę do Finału Krajowego Olimpiady, który odbędzie się w dniach 17-18 marca podczas trwania XXIII edycji Targów Agrotech w Kielcach.

Po ogłoszeniu wyników przedstawiciel Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Krakowie uroczyście wręczył laureatom Olimpiady nagrody rzeczowe, gratulując równocześnie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu rolnictwa.

Olimpiada Młodych Producentów RolnychOlimpiada Młodych Producentów Rolnych

Olimpiada Młodych Producentów RolnychOlimpiada Młodych Producentów Rolnych


ŁÓDŹ


Wolbórz to miasto w województwie łódzkim, które zapisało się piękną kartą w historii państwa polskiego. To tutaj w 1410 roku miało miejsce zgromadzenie głównych sił rycerstwa polskiego, które pod wodzą króla Władysława Jagiełły wyruszyło pod Grunwald. Później, jeszcze niejednokrotnie w tym miejscu koncentrowało się rycerstwo przed kolejnymi wyprawami na Krzyżaków. Od XII do XVIII wieku Wolbórz był miastem biskupów włocławskich. Pamiątką po tych czasach jest przepiękny pałac  wzniesiony w XVIII wieku, który należy do najświetniejszych  rezydencji magnackich w Polsce  z okresu późnego baroku . Ten piękny zabytek wykorzystali polscy filmowcy. W roku 1969 w pałacu i okolicy nakręcono sceny do filmu „Rzeczpospolita babska”, w którym  grała  niedawno zmarła aktorka Krystyna Sienkiewicz. Aktualnie mieści się tu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie kształcą się przyszli młodzi rolnicy. 17 lutego br. w tych zabytkowych murach pałacu w powiecie piotrkowskim odbył się  Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W Olimpiadzie udział wzięło 40 młodych rolników oraz uczniów szkół rolniczych wyłonionych w eliminacjach szkolnych.

Zwycięzcą została Katarzyna Rolewska z gminy Kiernozia, studentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wśród zaproszonych na Finał gości obecni byli dyrektorzy Agencji i instytucji rolniczych. Agencję Rynku Rolnego w Łodzi reprezentowała Pani Grażyna Czyżak Z-ca Dyrektora ARR OT Łódź, która przekazała zwyciężczyni łódzkiego Finału Wojewódzkiego gratulacje i puchar za zdobycie pierwszego miejsca. Wszystkim uczestnikom Olimpiady Pani Dyrektor przekazała zaś słowa uznania za wysoki poziom wiedzy i umiejętności, od których zależy przyszłość naszego rolnictwa.

 


OLSZTYN


Finał wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, odbył się 27 lutego 2017 roku w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Głównym pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej. Olimpiada jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem młodych ludzi bezpośrednio związanych z problematyką rolniczą. W zmaganiach z zakresu teoretycznej jak i praktycznej wiedzy rolniczej wzięli udział młodzi producenci rolni oraz młodzież z obszarów wiejskich przygotowująca się do zawodu w szkołach rolniczych.

Na zakończenie finału Dariusz Wasiela – Dyrektor OT pogratulował uczestnikom szerokiej wiedzy z zakresu nowoczesnego rolnictwa, życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz wręczył nagrody finalistom. Agencja Rynku Rolnego zorganizowała stoisko informacyjno-konsultacyjne, na którym na uczestników czekały materiały informacyjne o mechanizmach i programach administrowanych przez ARR.

 

 


KIELCE


24 lutego br. na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim odbyła się Olimpiada Młodych Producentów Rolnych - Finał Wojewódzki. Głównym pomysłodawcą i inicjatorem wydarzenia był Związek Młodzieży Wiejskiej, natomiast współorganizatorami i fundatorami nagród byli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Agencja Rynku Rolnego, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Świętokrzyska Izba Rolnicza. Olimpiada od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi, związanych z problematyką rolniczą. Jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej. Młodzi producenci biorący udział w konkursie wzbogacają swoje umiejętności zawodowe, a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa. W trakcie finału wojewódzkiego młodzi rolnicy musieli rozwiązać test składający się z 45 pytań.  W części drugiej trzeba było między innymi rozpoznać nasiona i nawozy, a także maszyny i urządzenia rolnicze. Pięciu nagrodzonych laureatów otrzymało przepustkę do Finału Krajowego Olimpiady, który odbędzie podczas trwania XXIII edycji Targów Agrotech w Kielcach.

Zwycięzcami Finału Wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zostali:

  1. Marcin Poziomek
  2. Piotr Malarczyk
  3. Daniel Dapczyński
  4. Piotr Grabosz
  5. Piotr Wic

Agencję Rynku Rolnego reprezentował Jacek Toś Dyrektor Oddziału Terenowego w Kielcach, który pogratulował wszystkim uczestnikom Olimpiady, życząc dalszych sukcesów oraz wręczył zwycięzcom upominki ufundowane przez ARR.

 

Informacje z Oddziałów Terenowych