Dopłaty do materiału siewnego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Dopłaty do materiału siewnego

  • Dopłaty do materiału siewnego - stawki

    W dniu 26 października 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017 (Dz. U. poz. 1997).

  • Dopłaty do materiału siewnego

    Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisem art. 47a ust. 9 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. poz. 624 z późn. zm.) wysokość stawek dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostanie określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 31 października 2017 r.