Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 

Uwaga Wnioskodawcy i placówki oświatowe!!!


Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową poświęconą promocji spożycia mleka i przetworów mlecznych oraz realizacji programu „Mleko w szkole” w UE: http://www.drinkitup.europa.eu/index.php?id=3&L=15 (strona dostępna w języku polskim).

Strona ta stanowi część europejskiej kampanii informacyjno - promocyjnej zorganizowanej pod hasłem „Milk – Drink it up!”.

Na stronie http://www.drinkitup.europa.eu/index.php?id=3&L=15 znajdują się m.in.:

  • wiadomości o korzyściach zdrowotnych wynikających ze spożywania zarówno przez dzieci i młodzież jak i dorosłych, mleka i przetworów mlecznych,

  • informacje o zasadach programu UE „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” oraz o instytucjach zajmujących się jego realizacją w poszczególnych krajach UE,

  • materiały promocyjno – informacyjne dotyczące prowadzonej kampanii, np.: plakaty, plany lekcji, quizy dla dzieci i młodzieży.