Współpraca międzynarodowa

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Współpraca międzynarodowa

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

 


Kampania UE na rzecz zdrowego odżywiania „Smakuj, pij i ruszaj się!” finansowana jest w całości z budżetu UE. Ma ona na celu m. in. promowanie unijnych programów „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole" - stanowiących ważne inicjatywy na rzecz bardziej zrównoważonej diety oraz zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci.
W ramach unijnej kampanii na rzecz zdrowego odżywiania „Smakoszki" odwiedzono 173 szkoły w całej Europie. Przez osiem tygodni niezwykli bohaterowie przedstawienia „Smakoszki” przemierzali Belgię, północną Francję, Wielką Brytanię, Irlandię, Estonię, Litwę i Polskę organizując konkursy i inne imprezy.
Z zaparkowanych na podwórkach szkół autobusów dzieci dowiedziały się, jak dokonywać mądrych wyborów żywieniowych. Pomagały im w tym quizy i gry.
W imprezach objazdowych, które trwały do końca listopada 2009 r., wzięło udział ok. 17 tys. dzieci (w grupie tej znalazły się również dzieci ze szkół z Białegostoku, Warszawy, Poznania, Wrocławia, Katowic i Krakowa). Dzięki nim dowiedziały się
o korzyściach płynących ze spożywania owoców, warzyw i przetworów mlecznych.

Informacje na temat kampanii „Smakuj, pij i ruszaj się!”:
http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/index_pl.htm